Tag: Warmtewet 2022

Reguleringsopties voor warmteproducten

Wetsvoorstel aanpassing Warmtewet Het rapport “Reguleringsopties voor warmteproducten” onderzoekt de mogelijkheden om de productie van warmte te reguleren. Momenteel valt warmteproductie buiten de reikwijdte van de Warmtewet, die alleen tariefregulering van warmtelevering aan eindgebruikers omvat. Dit rapport analyseert de effectiviteit van verschillende reguleringsopties in relatie tot potentiële marktproblemen, zoals transparantie, productiekosten en marktmacht. Hoewel D-Cision […]